Регистрация

Регистрирайте се за събитието като попълните формата по-долу и платите.

Цени
Тип регистрацияСупер раннаРаннаСтандартнаКъсна
Преди дата31 август30 септември22 октомври27 октомври
Цена24 лева29 лева39 лева49 лева

За групови регистрации от фирми и издване на фактура ни пишете на help@begach.com.

© 2014 Begach Running Club, Sofia, Bulgaria.