Благотворителни каузи 2022

5 лева от платените участия (такси) през 2022 в Morning Run Sofia ще разделим и дарим на Фондация „Светът на Мария“ за осигуряване на трудова практика градинарство за младежи с интелектуални затруднения в Социален парк „Надежда“ и Сдружение Спортен клуб „Шарк“ за плувна академия „ParaKids“.

Фондация „Светът на Мария“

Проектът предвижда осигуряване на трудова практика в градинарство за поне 15 младежи с интелектуални затруднения в Трудов Център „Учебна кухня“. Реализирането на проекта ще осигури възможност да бъдат закупени материали и ангажиран целеви сътрудник – трудов наставник, който да провежда заниманията по градинарство в летните месеци. Трудовата практика за градинарство се провежда в двора на Социален парк „Надежда“ (кв. Надежда в гр. София). В Социалния парк е разположен трудовият център на Фондацията, а дворът е споделено ползван с останалите социални услуги в сградата, собственост на Общината и е свободно достъпен за местната общност. От 2021 г. младежите с интелектуални затруднения полагат усилия за облагородяване на двора, който е средище за много граждани и общностно място за почивка и игра на децата. С трудовата си практика младежите с интелектуални затруднения осигуряват както поддръжката и почистването, изхвърляне на кошчетата, косене на тревата, помитане на листа, засаждане и поддържане на цветни гранки пред централния вход, розариум и отглеждане на зеленчуци в зеленчукова градина (градско земеделие). За една година дворът на сградата, който преди това с години пустееше, започна да придобива облагороден вид. Има много какво още да се доразвива – засаждане на трева и нейното поддържане, упражняване в косене (получихме тример едва в края на лятото и тепърва предстои сериозното му използване), поддържане на цветните градини засаждане на нова и по-разнообразна зеленчукова градина, направа на компостер и др. Летните месеци е нужно редовно поливане, прекопаване и плевене. Тази дейност трябва да бъде организирана и водена от трудов наставник с усет за градинарство, така че да организира включването и обучението на младежите с интелектуални затруднения по подходящ за тях начин. Самите занимания с градинарство са от една страна много интересни и приятни за участващите младежи, а от друга са развиващи и носещи потенциал за бъдеща трудова реализация.

Сдружение Спортен клуб „Шарк“

Плувна академия „ПараКидс“ е социален проект, който има за цел да достигне до 10 деца, които са от семейства с ниски доходи и не могат да си позволят занимания по адаптирано плуване и водна рехабилитация. Това ще са деца от цялата страна, които ежемесечно провеждат лечение в София (основно деца с ДЦП). Заниманията ще се провеждат в СБР „Ясен“ в Банкя или 140 СУ „Иван Богоров“ в Обеля, а децата ще бъдат избрани по предварително утвърдени критерии за това. Всяко дете ще има възможност за 8 броя занимания месечно (в поредни дни или по две седмично) в зависимост от местожителството. Целта на проекта е да се подпомогне рехабилитацията на децата с увреждания и да се отчете ефекта от заниманията във вода. На всяко дете ще бъде изготвена и индивидуална оценка на състоянието и програма, която да следва след приключване на проекта. Период на провеждане на проекта: Януари-Март 2023г.