Награди

 reward
 reward
 reward
 reward

Всеки участник получава стартов пакет:

  • индивидуален номер;
  • медал за завършване;
  • подаръци от Бегач и партньорите