Регистрация 2023

За фирмена регистрация пишете ни на help@begach.com.

 

  Такси за участие на физически лица 5, 10 и 20 км:
 • Ранна до 04.09 (включително) – 54 лв.
 • Стандартна до 02.10 (включително) – 64 лв.
 • Късна до 16.10 (включително) – 74 лв.
 • Супер късна след 17.10 (до запълване на местата) – 84 лв.

 

  Такса за участие Kids Run 600 м:
 • Стандартна до 26.10 (включително) – 34 лв.

 

  Такси за участие на служители на юридически лица 5, 10 и 20 км:
 • Ранна до 04.09 (включително) – 64.80 лв. с ДДС
 • Стандартна до 02.10 (включително) – 76.80 лв. с ДДС
 • Късна до 16.10 (включително) – 88.80 лв. с ДДС
 • Супер късна след 17.10 (до запълване на местата) – 100.80 лв. с ДДС

 

  * Таксите са в лева и подлежат на актуализация

 

  Всеки участник получава:
 • индивидуален номер
 • електронно времеизмерване
 • медал за завършване
 • подарък от Бегач и партньорите – ръквици за бягане
 • подкрепителни пунктове по трасето и на финала
 • медицинска помощ при необходимост
 • гардероб и съблекалня
 • тоалетни на зона Старт/Финал
 • фотографи по трасето

Партньори: