Регистрация 2022

Регистрацията за Morning RUN 2022 е затворена!

Всеки участник получава:

  • индивидуален номер
  • електронно времеизмерване
  • медал за завършване
  • подаръци от Бегач и партньорите
  • подкрепителен пункт по трасето и на финала
  • медицинска помощ при необходимост
  • гардероб и съблекалня
  • тоалетни на зона Старт/Финал
  • фотографи по трасето