Регистрация

Регистрирайте се за събитието като попълните формата по-долу и платите.

Цени
Тип регистрацияСупер раннаРаннаСтандартнаКъсна
Преди дата21 август15 септември21 октомври26 октомври
Цена24 лева29 лева39 лева49 лева

За групови регистрации, отбори от фирми и издване на фактура пишете ни на help@begach.com.

© 2014 Begach Running Club, Sofia, Bulgaria.